Palvelut

Valmennuksissa keskitytään viestintätaitojen kehittämiseen.

Valmennus on harjoituspainotteinen kokonaisuus, joka toteutetaan 5-10 hengen ryhmissä. jokainen osallistuja saa palautetta taidoistaan ja pääsee työstämään omaa kehittymispolkuaan. Tyypillisimmillään valmennukset keskittyvät henkilökohtaisten viestintätaitojen, kuten johtamisviestinnän, neuvottelutaitojen tai vaikkapa esiintymisen taitojen kehittämiseen. Oppimista vahvistetaan ennakko- ja välitehtävillä. Lue lisää valmennuksista tai pyydä tarjous

Työnohjauksessa jäsennellään työhön ja ammatillisuuteen liittyviä haasteita sekä tarkastellaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Työnohjaus on tavoitteellinen ja pitkäjänteinen prosessi, jossa työstetään yhdessä sovittuja teemoja koulutetun työnohjaajan johdolla. Johdon ja esimiesten työnohjauksessa käsiteltävät asiat liittyvät omaan johtamisidentiteettiin, vuorovaikutukseen tai työyhteisön muutostilanteisiin. Teemat voivat täsmentyä ja muuttua prosessin edetessä. Ohjattavana voi olla ryhmä, tyypillisesti esim. johtoryhmä tai projektitiimi tai vaihtoehtoisesti yksi henkilö. Ohjaus voidaan toteuttaa myös Skypen/Lyncin välityksellä. Tarjoamme myös työyhteisösovittelua kokeneen sovittelijan johdolla. Lue lisää työnohjauksesta ja sovittelusta tai pyydä tarjous

Konsultointi on väylä sujuvampaan työhön.

Konsultoinnin avulla kehitetään ja sparrataan organisaatiotason prosesseja kuten viestintästrategiaa, muutosten läpiviemistä ja toteuttamista tai vaikkapa palvelun tuotteistamista.  Konsultoinnin tavoitteena on löytää yhteisiä joustavia toimintatapoja sekä selkiyttää eri toimijoiden rooleja ja tehtäviä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Lue lisää tai kysy lisätietoja