Konsultointi

Konsultointi on väylä sujuvampaan työhön.

Konsultoinnin avulla kehitetään ja sparrataan organisaatiotason prosesseja kuten viestintästrategiaa, muutosten läpiviemistä ja toteuttamista tai vaikkapa palvelun tuotteistamista.  Konsultoinnin tavoitteena on löytää yhteisiä joustavia toimintatapoja sekä selkiyttää eri toimijoiden rooleja ja tehtäviä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. 

Navigointi

 • Palveluiden tuotteistaminen

  Hyvin tuotteistettu palvelu on helppo ostaa

  Asiantuntijapalveluiden tuotteistamisen konsultoinnissa tutkitaan palvelua asiakkaan näkökulmasta ja kirkastetaan palvelun tuotekuvausta sekä ydinhyötyä.

 • Muutoksen toteuttaminen

 • Viestinnän suunnitelmat ja strategiat
  Viestintästrategia kulkee käsikädessä liiketoimintastrategian kanssa

  Tarvitseeko organisaatiosi viestinnän strategista suunnitteluapua? Viestinnän strateginen suunnittelu nojaa vahvasti liiketoiminnan strategiaan. Usein organisaatiolle riittää hyvä viestintäsuunnitelma eikä erillistä viestintästrategiaa tarvita.

  Kysy lisätietoja viestinnän strategisesta suunnittelusta

  Löydämme sinulle parhaan kumppanin konsultointiin ja toteutukseen.