Työnohjaus ja työyhteisösovittelu

Työnohjaus on tavoitteellinen ja pitkäjänteinen prosessi, jossa työstetään yhdessä sovittuja teemoja koulutetun työnohjaajan johdolla. Useimmiten käsiteltävät asiat liittyvät omaan johtamisidentiteettiin, vuorovaikutukseen tai työyhteisön muutostilanteisiin. Teemat voivat täsmentyä ja muuttua prosessin edetessä. Ohjattavana voi olla ryhmä, tyypillisesti esim. johtoryhmä tai projektitiimi tai vaihtoehtoisesti yksi henkilö. Ohjaus voidaan toteuttaa myös Skypen/Lyncin välityksellä.

Työyhteisösovittelussa ratkotaan solmuun menneitä työyhteisön tilanteita

Navigointi

 • Johdon ja esimiesten työnohjaus

  Johdon työnohjaus on yksi parhaita tapoja kehittää johtamis- ja esimiestaitoja

  Johdon työnohjauksessa jäsennellään johtamisen haasteita ja tarkastellaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Tyypillisimmillään johdon työnohjauksessa keskitytään johtamistyön kokonaisuuden hahmottamiseen, työyhteisön perustehtävän ja tavoitteiden täsmentämiseen, oman johtajaroolin kirkastamiseen sekä johtamiseen liittyvien näkemysten ja tunteiden ymmärtämiseen. Jokainen ohjausprosessi on uniikki ja tavoitteista ja toimintatavoista sovitaan yhdessä ennen prosessin aloittamista ja niitä tarkastellaan ohjauksen edetessä.

  Johdon työnohjaaja on koulutettu alansa ammattilainen ja hänellä on kokemusta esimiestyöstä. Käytettävissämme on useita kokeneita ohjaajia. Kysy lisää tai pyydä tarjous työnohjauksesta

 • Työnohjaus
  Työnohjaus on tehokas keino tukea työssäjaksamista ja hyvinvointia

  Työnohjaus on vuorovaikutteinen tapa tukea työhyvinvointia, työssäjaksamista ja oman perustehtävän hahmottamista. Työnohjauksen tavoitteista sovitaan usein kolmikantakeskustelussa ohjattavan ja tämän esimiehen kanssa. Itse työnohjausprosessi ohjattavan ja ohjaajan välillä on ehdottoman luottamuksellinen.

  Työnohjausta toteutetaan säännöllisesti 3-4- viikon välein ja vähintään kuuden kuukauden ajan.  Ohjaus voidaan toteuttaa myös Skypen/Lyncin välityksellä.

  Työnohjausmuodot:

  • yksilötyönohjaus
  • ryhmä- tai tiimityönohjaus
  • työyhteisön työnohjaus

  Kysy lisää työnohjauksesta tai pyydä tarjous

 • Työyhteisösovittelu

  Työyhteisösovittelu on keino ratkoa solmuun menneitä työyhteisön tilanteita

  Sovitteluprosessia ohjaa aina koulutettu työyhteisösovittelija. Sovittelussa tärkeintä on kaikkien osapuolien kokemus kuulluksi ja arvostetuksi tulemisesta sekä kasvojen säilyttämisestä konfliktitilanteissa. Sovittelu on yhteisen oppimisen prosessi, joka opettaa hallitsemaan työyhteisön ristiriitatilanteita. Pyydä tarjous tai kysy lisää sovittelusta

  Treeniä konfliktien käsittelyyn lautapelin avulla

  Mikään työyhteisö ei ole ongelmaton. Parhaimmillaan ongelmat kirvoittavat ihmisistä luovuutta ja energiaa. Pahimmillaan ongelmat kärjistyvät työntekoa haittaaviksi konflikteiksi. Onneksi ristiriitojen käsittely ei ole synnyinlahjana saatu ominaisuus, vaan taito, jota voi treenata.

  Työyhteisö ristiriitojen pyörteessä on lautapeli, jossa pelaajat kohtaavat työyhteisöjen erilaisia konfliktitilanteita. Lautapeliä pelaamalla esimiesten taidot käsitellä konflikteja ja henkilöristiriitoja paranevat.