Johdon ja esimiesten työnohjaus

  • Posted on: 20 October 2015
  • By: DrupalAdmin

Johdon työnohjaus on yksi parhaita tapoja kehittää johtamis- ja esimiestaitoja

Johdon työnohjauksessa jäsennellään johtamisen haasteita ja tarkastellaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Tyypillisimmillään johdon työnohjauksessa keskitytään johtamistyön kokonaisuuden hahmottamiseen, työyhteisön perustehtävän ja tavoitteiden täsmentämiseen, oman johtajaroolin kirkastamiseen sekä johtamiseen liittyvien näkemysten ja tunteiden ymmärtämiseen. Jokainen ohjausprosessi on uniikki ja tavoitteista ja toimintatavoista sovitaan yhdessä ennen prosessin aloittamista ja niitä tarkastellaan ohjauksen edetessä.

Johdon työnohjaaja on koulutettu alansa ammattilainen ja hänellä on kokemusta esimiestyöstä. Käytettävissämme on useita kokeneita ohjaajia. Kysy lisää tai pyydä tarjous työnohjauksesta