Valmennus

Valmennus on harjoituspainotteinen kokonaisuus, joka toteutetaan 5-10 hengen ryhmissä. jokainen osallistuja saa palautetta taidoistaan ja pääsee työstämään omaa kehittymispolkuaan. Tyypillisimmillään valmennukset keskittyvät henkilökohtaisten viestintätaitojen, kuten johtamisviestinnän, neuvottelutaitojen tai vaikkapa esiintymisen taitojen kehittämiseen. Oppimista vahvistetaan ennakko- ja välitehtävillä.

Valmennuksissa keskitytään viestintätaitojen kehittämiseen.

Navigointi

 • Johtamisviestintä - Leadership Communication
  Esimies- ja johtamisviestintä

  Johtamisen ja esimietyön valmennuksia ja konsultointiprosesseja räätälöimme mm. seuraavista kokonaisuuksista:

  Johda dialogilla

  Yhdessä ajattelemisen taito on esimiestyön A ja O

  • Dialogia, keskustelua, vuorovaikutusta – mikä erottaa dialogin arkikeskustelusta?
  • Tavoitteet, tulos ja strategia – kovaa asiaa dialogin keinoin
  • Pohditaan, puhutaan ja puhistaan – jaettuja ajatuksia, yhteisiä merkityksiä
  • Käytäviltä ja kahvipöydistä tiimipalavereihin ja verkkoon – Dialogin areenat
  • Dialogi on luottamuksen kivijalka

  Tunnista oma roolisi – Millainen on matka tietäjästä kuulijaksi

  • Uskallatko luopua asiantuntijan roolista?
  • Tunnistatko omat tulkintasi – kuuletko vai luuletko?
  • Anna tilaa ja odota
  • Puun ja kuoren välissä – johdon, asiakkaiden ja tiimin ristivedossa?
  • Törmäytä ja hämmästele

  Dialogitaidot puntariin

  • ”Mikä sulle on tärkeetä?” – mennään keskustelun ytimeen
  • Puhutaan suoraan ja kiertelemättä – piiloagendat pois
  • Kysymyksessä on voimaa – dialogia edistävät kysymykset
  • Vastuu, toimenpiteet ja seuranta – puheesta toiminnaksi
  • Entä, jos pinna palaa?

  Kriittiset tilanteet – haastavat hetket

  • Muutosvastarintaa vai epävarmuuden sietoa? – ihmetellään yhdessä
  • Työyhteisö konfliktissa – kuinka dialogi auttaa ristiriitatilanteissa?
  • Puheeksi ottamisen taidot – arvostava palaute ja puuttuminen
  • Monipaikkaisen, moniammatillisen ja monikulttuurisen tiimin dialogi

  Taitavasti muutoksessa

  • Johda tiimin muutoskykyä
  • Muutoksessa viestinnän terve kasvaa ja lähiesimiehen rooli korostuu
  • Kuinka muutosviestiä rakennetaan?
  • Kolmen A:n peruspilarit
  • Kuinka kerron, ettei ole kerrottavaa?
  • Viestintä vaikeissa tilanteissa ja kriiseissä
  • Epävarmuuden sietokyky on esimiehen tärkein työkalu
  • Proaktiivinen viestintäote
  • Kriisitilanteiden tunneilmasto – esimiehen rooli ja tehtävät
  • Viestinnän systemaattisuus ja suunnitelmallisuus auttavat

  Change Management

  • How to lead a resilient Team?
  • Understanding the Emotional Climate in Change
  • Building a Communication Strategy
  • Creating Forums for Dialogue

  Coaching Team Performance

  • Looking at Team Leader’s Roles: are you a coach or a manager?
  • Encouraging and Supporting Competences
  • Constructive Feedback  and Coaching by Questions
  • Building Trust and Dialogue
  • Coaching a Virtual Team

  Dialogue building

  • Thinking Together: Defining Dialogue
  • Core issues: Strategy, Goals and Profit – Using Dialogue to Lead your Business
  • Dialogue Skills – Listening, Giving Space and Facilitating discussions

  Executive Board Communication

  Coaching Sessions will address the communicational issues which will rise in observation and individual interviews

 • Muutosvalmennus - Change Management

  Johda muutosmatkaa – Johdon sparraus

  Muutos ilmiönä

  • Mikä haastaa muutoksen?

  Ylimmän johdon rooli – näy, kuulu ja vaikuta!

  • Tunnista avainhenkilöt ja keskeiset sidosryhmät
  • Aikatauluta oikein
  • Huhukustannukset kuriin

  Muutosviestinnän kriittiset pisteet ja työvälineet

  • Ydinviestin kirkastaminen – miksi muutos tehdään
  • Selkeä ja yhdenmukainen perusviesti
  • Kannusta, kuule, innosta ja motivoi
  • Henkilöstöworkshopit, työryhmät ja palaverit
  • Etätiimien muutosviestintä – hajautetut tiimit muutoksen äärellä

   

  Esimiehenä muutoksessa

  Oma roolini muutoksessa

  • Muutoksessa lähiesimiehen rooli korostuu
  • Vaikuttamisen kehät – kenellä on vastuu muutoksessa?
  • Muutoksen eri vaiheet – itsensä ja muiden johtaminen

  Työkaluja poikkeustilanteiden esimiestyöhön

  • Luottamusta herättävä johtaminen
  • Ennakoiva viestintäote
  • Aktiivisuus, ajankohtaisuus, avoimuus – viestinnän haasteet

  Muutosviestinnän kriittiset pisteet ja työvälineet

  • Ydinviestin kirkastaminen – miksi muutos tehdään
  • Selkeä ja yhdenmukainen perusviesti
  • Ole läsnä, kuule ja kuuntele
  • harjoituksia ja palautetta osallistujien omista muutosviesteistä

 • Esiintymistaidot - Presentation Skills

  Asiantuntija vaikuttajana

  • Tunnista esiintymistilanteen tavoite: informoitko, vaikutatko, myytkö…?
  • Erilaiset kuulijat ja kohderyhmät – kuinka muokkaan viestini erilaisille kuulijaryhmille 
  • Välittyykö ydinviestini kuulijoille?
  • Tiivistämisen ja kiteyttämisen taito
  • Valitse kuulijan kannalta oleellinen sisältö 

  Esiintyjän tukipilarit – persoona ja rohkeus

  • Innostunut puhuja vaikuttaa
  • Muista sanattoman viestinnän voima
  • Rakenna vuorovaikutusta – kuuntele kuulijaasi
  • Ota tilanne ja tila haltuun
  • Eroon raporttirakenteesta

  PowerPoint – isäntä vai renki?

  • Millaiset diat toimivat parhaiten asiantuntijaesityksen tukena?
  • Oleellisten asioiden rajaaminen ja esiin nostaminen esityksessä

  Erilainen tilaisuus – erilainen rakenne

  • Tulosten purusta myyntipuheenvuoroon – rakennemallit työvälineinä
  • Suunnittele kiinnostava aloitus ja mieleen jäävä lopetus
  • Rakenteen selkeys helpottaa kuulijan työtä
  • Rakenneharjoitus

  Presentation Skills  Brush-Up

  Tips and Hints for Presenting
  1. Target and tailor – what is relevant to your audience
  2. Be concrete – give examples and comparisons that touch your audience
  3. Tell stories
  4. Use emotions – remember the power of one, humanize your message
  5. Don’t drop a laundry bag of details
  6. Be unique – peel the onion, the core is your own thinking
  7. Recognize the sense of urgency
  8. Stop speaking before your audience stops listening

  Presenting persuasively – promote and sell your ideas

  • Crystallize your core message – where is the Beef?
  • Tell a Story – connect with your audience
  • Dealing with confrontational audiences
  • Note cultural differences in presentations
  • Use conclusions through your presentation

  Structure and organize your presentation

  • How to use structure templates?
  • 3 x 3 –model

  Videoed exercises: feedback from Trainer and Group 

 • Neuvottelutaidot - Negotiation Skills

  Neuvottelutaidoilla ratkaistaan suuria asioita. Yrityksen ehdoton kilpailuetu on yhdenmukainen neuvotteluprosessi ja hiotut neuvottelemisen taidot. Neuvotteluvalmennuksissa simuloidaan osallistujien todellisia neuvottelutilanteita. Simulaatiot räätälöidään ja rakennetaan ennakkoon mahdollisimman tarkasti yhteistyössä asiakkaan kanssa. Valmennuksessa osallistujat peilaavat neuvottelun kokonaisuutta, tavoitteita ja prosessia omiin taitoihinsa ja toimintatapoihinsa. Neuvotteluvalmennuksia räätälöimme muun muassa seuraavista aihepiireistä:

  Asiantuntijan neuvottelutaidot

  • Erilaiset neuvottelutilanteet ja niiden tavoitteet
  • Neuvotteluprosessi A:sta Ö:hön

   Neuvottelutaitojen vinkkinurkka

   1. Pura neuvottelun onnistumisen esteet: rakenna luottamusta, ota hankalat asiat puheeksi ennen varsianista neuvottelua. Sovi kaunat.

   2. Valmistaudu huolella: kasaa porukka koolle, jäsentele ja fasilitoi valmistautumista. Muista mitä, milloin, miten

   3. Älä nolaa: nolattuna meistä kukaan ei ole hyvä neuvottelija. Nolatun neuvottelukumppanin energia ja fokus keskittyy väärään asiaan eli taisteluun/takaisinmaksuun. Siitä koituu sinulle ongelmia

   4. Uskalla ottaa tuumaustauko: jos pöytään tulee uusia asioita agendan ulkopuolelta, ota aikaa, perehdy ja tutki. Jos tunteet kuohahtavat, ota ”vessapaussi”, provosoituneena teet todennäköisesti itsellesi epäedullisia ratkaisuita.

   5. Vedä yhteen ja kokoa: kertaa, mitä on jo sovittu, tarkista, että kaikki ovat ymmärtäneet asian samoin. Keskity ratkaisuihin, älä ongelmiin.

    

  • Taitava neuvottelija rakentaa luottamusta
  • Tavoitteellinen ja systemaattinen valmistautuminen
  • Neuvottelun strategiat ja taktiikat
  • Neuvottelutilanteiden johtaminen
  • Lukkiutuneiden tilanteiden avaaminen

   

  Advanced Business Negotiations

  • Build trust and create open interaction
  • Find a common ground and mutual benefits
  • Is your strategy to help or to hurt?

  The key behaviours of a successful negotiator

  • Testing understanding and summarising
  • Explaining before disagreeing
  • Closing techniques
  • Dealing with conflict and confrontation

  The ABC for preparing

  • Clarify your bottom line and most favourable position
  • Think about your bargaining zone
  • Prepare for Plan B
  • Consider your partner’s vantage points
  • Plan your strategy, choose your tactics

  Lead and Facilitate Decision-making

  • Look at the big picture
  • Don’t get stuck in details
  • Be ready to close the subject at right time
  • Communicate next steps

  Myynti- ja asiakasneuvottelut

  • Onnistuneen myyntikeskustelun kulmakivet
  • Taitava myyntityö on parasta asiakaspalvelua
  • Johda myyntikeskustelua oikein
  • Tunnista vaikuttamisen paikat ja uskalla ehdottaa ratkaisua
  • Tunteiden ja asenteiden merkitys onnistuneessa myynnissä
  • Tule pois altavastaajan roolista
  • Eteenpäin pattitilanteesta
  • Päätä keskustelu taitavasti

   

   

 • Palautetaidot

  Palaute on avain onnistumiseen. Palautetaidot ovat tärkeitä niin esimiestyössä kuin työyhteisön jäsenenä olemisessakin

  • Mikä merkitys palautteella on työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen näkökulmasta?
  • Palaute ja puheeksi ottaminen – palautteen pelisäännöt työyhteisössä
  • Kuka voi antaa palautetta ja kenelle?
  • Positiivinen palaute kannustaa, korjaava palaute ohjaa
  • Kriittisen palautteen vastaanottaminen
  • Rakentavan palautteenantokulttuurin rakentaminen työyhteisössä

  Muunmuassa näihin teemoihin pureudumme palautevalmennuksissa.

 • Parempia kehityskeskusteluita

  Kehityskeskustelun vinkkinurkka:

  • panosta kuukausittain lyhyisiin esimies-alaiskohtaamisiin
  • valmistaudu ja kehota myös keskustelijaa valmistautumaan
  • keskustele tiimin kanssa siitä, miksi kehityskeskusteluita käydään
  • käytä lomaketta luovasti – se on muistilista, ei keskustelurunko
  • kuuntele ja kysele: 70/30 –sääntö – esimies puhuu vain 30 %  ajasta

  Kehityskeskusteluun väljä käsikirjoitus

  Kevät on kehityskeskusteluiden aikaa. Selvitimme, millaisia haasteita kehityskeskusteluihin liittyy ja löysimme valmennuksissa ratkaisuita ongelmiin. Kehityskeskusteluita pidettiin pahimmillaan jäykkinä ja epäluonnollisina vuorovaikutustilanteina, jossa molemmille osapuolille tulee kiusallinen olo. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Avoimen ja luontevan ilmapiirin rakentaminen on usein kiinni pienistä asioista, kuten esimerkiksi keskustelupaikan valinnasta tai lomakkeen käyttötavasta. Jos lomaketta noudatetaan orjallisesti, ikään kuin haastattelurunkona, on luontevan keskustelun mahdollisuus menetetty. Toimiva keskustelurunko on riittävän väljä. Siinä on avoimia kysymyksiä, jotka ohjaavat keskustelijaa puhtimaan ja kyseenalaistamaan. Jokaiselta ei tarvitse kysyä samoja asioita samoin sanoin.  Väljä runko antaa liikkumavaraa molemmin puolin.

  Millainen on toimiva kehityskeskustelu? Miksi keskusteluiden anti jää niin usein laimeaksi? Näihin ja muihin kehityskeskustelua koskeviin kysymyksiin löydämme vastuksia kehityskeskusteluvalmennuksessa, jonka teemoja ovat mm.

  • Kehityskeskustelun pelisäännöt
  • miksi kehityskeskusteluita – oikeus vai velvollisuus?
  • arviointia, palautetta vai keskustelua
  • kenen ehdoilla keskustelua käydään?
  • Kehityskeskustelun vaiheet ja keskustelurunko
  • kuinka valmistaudun kehityskeskusteluun?
  • lomake valmistautumisen apuna
  • kehityskeskustelun etenemisen vaiheet
  • yritystasolta tiimitason kautta yksilöön
  • suoritusarviointi, tavoitteet ja kehittyminen
  • dokumentointi – kuka kirjaa, mitä kirjataan, minne tieto tallennetaan        
  • Viestintä kehityskeskusteluissa
  • tavoitteena avoin vuorovaikutus
  • luottamus ja luotettavuus avoimuuden ehtoina
  • kuinka kohtaan ristiriitatilanteet ja kritiikin?
  • kuinka kuuntelemista voi kehittää?
  • mitä on jämäkkyys?
  • tiedosta kehonkielen voima!
 • Palvelukulttuurin kehittäminen
  Asiakas pidetään palvelulla

  Uuden asiakkaan hankkiminen on 25 kertaa kalliimpaa kuin vanhan asiakkaan pitäminen. Avain uskolliseen asiakassuhteeseen on onnistunut palvelukulttuuri.

  Asiakaskokemuksesta palvelukulttuuriin

  • Työntekijäkokemuksesta – asiakaskokemukseen
  • Palvelukulttuurin tilkkutäkki – enemmän kuin osiensa summa
  • Palvelukulttuuri syntyy työyhteisön sisällä

  Palvelukulttuurin kehittäminen – tunnista palvelulähettiläät

  • Vastuullinen viestintä ja tiedon jakaminen

  Palvelutiimin johtaminen: perehdyttäminen, kehittäminen ja motivaatio

  • Palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito
  • Uskomusten ja asenteiden vaikutukset asiakaspalvelutyössä
  • Ongelmatilanteiden hallitseminen
  • Muutosvastarinnan haltuunotto

  Asiakkaan kohtaaminen on palvelun onnistumisen kulmakivi

  Onnistunut reklamaatiotilanne vahvistaa positiivista asiakaskokemusta