Johtamisviestintä - Leadership Communication

 • Posted on: 15 October 2015
 • By: DrupalAdmin

Johtamisen ja esimietyön valmennuksia ja konsultointiprosesseja räätälöimme mm. seuraavista kokonaisuuksista:

Johda dialogilla

Yhdessä ajattelemisen taito on esimiestyön A ja O

 • Dialogia, keskustelua, vuorovaikutusta – mikä erottaa dialogin arkikeskustelusta?
 • Tavoitteet, tulos ja strategia – kovaa asiaa dialogin keinoin
 • Pohditaan, puhutaan ja puhistaan – jaettuja ajatuksia, yhteisiä merkityksiä
 • Käytäviltä ja kahvipöydistä tiimipalavereihin ja verkkoon – Dialogin areenat
 • Dialogi on luottamuksen kivijalka

Tunnista oma roolisi – Millainen on matka tietäjästä kuulijaksi

 • Uskallatko luopua asiantuntijan roolista?
 • Tunnistatko omat tulkintasi – kuuletko vai luuletko?
 • Anna tilaa ja odota
 • Puun ja kuoren välissä – johdon, asiakkaiden ja tiimin ristivedossa?
 • Törmäytä ja hämmästele

Dialogitaidot puntariin

 • ”Mikä sulle on tärkeetä?” – mennään keskustelun ytimeen
 • Puhutaan suoraan ja kiertelemättä – piiloagendat pois
 • Kysymyksessä on voimaa – dialogia edistävät kysymykset
 • Vastuu, toimenpiteet ja seuranta – puheesta toiminnaksi
 • Entä, jos pinna palaa?

Kriittiset tilanteet – haastavat hetket

 • Muutosvastarintaa vai epävarmuuden sietoa? – ihmetellään yhdessä
 • Työyhteisö konfliktissa – kuinka dialogi auttaa ristiriitatilanteissa?
 • Puheeksi ottamisen taidot – arvostava palaute ja puuttuminen
 • Monipaikkaisen, moniammatillisen ja monikulttuurisen tiimin dialogi

Taitavasti muutoksessa

 • Johda tiimin muutoskykyä
 • Muutoksessa viestinnän terve kasvaa ja lähiesimiehen rooli korostuu
 • Kuinka muutosviestiä rakennetaan?
 • Kolmen A:n peruspilarit
 • Kuinka kerron, ettei ole kerrottavaa?
 • Viestintä vaikeissa tilanteissa ja kriiseissä
 • Epävarmuuden sietokyky on esimiehen tärkein työkalu
 • Proaktiivinen viestintäote
 • Kriisitilanteiden tunneilmasto – esimiehen rooli ja tehtävät
 • Viestinnän systemaattisuus ja suunnitelmallisuus auttavat

Change Management

 • How to lead a resilient Team?
 • Understanding the Emotional Climate in Change
 • Building a Communication Strategy
 • Creating Forums for Dialogue

Coaching Team Performance

 • Looking at Team Leader’s Roles: are you a coach or a manager?
 • Encouraging and Supporting Competences
 • Constructive Feedback  and Coaching by Questions
 • Building Trust and Dialogue
 • Coaching a Virtual Team

Dialogue building

 • Thinking Together: Defining Dialogue
 • Core issues: Strategy, Goals and Profit – Using Dialogue to Lead your Business
 • Dialogue Skills – Listening, Giving Space and Facilitating discussions

Executive Board Communication

Coaching Sessions will address the communicational issues which will rise in observation and individual interviews

Väliotsikko: 
Esimies- ja johtamisviestintä