Muutosvalmennus - Change Management

 • Posted on: 15 October 2015
 • By: DrupalAdmin

Johda muutosmatkaa – Johdon sparraus

Muutos ilmiönä

 • Mikä haastaa muutoksen?

Ylimmän johdon rooli – näy, kuulu ja vaikuta!

 • Tunnista avainhenkilöt ja keskeiset sidosryhmät
 • Aikatauluta oikein
 • Huhukustannukset kuriin

Muutosviestinnän kriittiset pisteet ja työvälineet

 • Ydinviestin kirkastaminen – miksi muutos tehdään
 • Selkeä ja yhdenmukainen perusviesti
 • Kannusta, kuule, innosta ja motivoi
 • Henkilöstöworkshopit, työryhmät ja palaverit
 • Etätiimien muutosviestintä – hajautetut tiimit muutoksen äärellä

 

Esimiehenä muutoksessa

Oma roolini muutoksessa

 • Muutoksessa lähiesimiehen rooli korostuu
 • Vaikuttamisen kehät – kenellä on vastuu muutoksessa?
 • Muutoksen eri vaiheet – itsensä ja muiden johtaminen

Työkaluja poikkeustilanteiden esimiestyöhön

 • Luottamusta herättävä johtaminen
 • Ennakoiva viestintäote
 • Aktiivisuus, ajankohtaisuus, avoimuus – viestinnän haasteet

Muutosviestinnän kriittiset pisteet ja työvälineet

 • Ydinviestin kirkastaminen – miksi muutos tehdään
 • Selkeä ja yhdenmukainen perusviesti
 • Ole läsnä, kuule ja kuuntele
 • harjoituksia ja palautetta osallistujien omista muutosviesteistä