Neuvottelutaidot - Negotiation Skills

 • Posted on: 20 October 2015
 • By: DrupalAdmin

Neuvottelutaidoilla ratkaistaan suuria asioita. Yrityksen ehdoton kilpailuetu on yhdenmukainen neuvotteluprosessi ja hiotut neuvottelemisen taidot. Neuvotteluvalmennuksissa simuloidaan osallistujien todellisia neuvottelutilanteita. Simulaatiot räätälöidään ja rakennetaan ennakkoon mahdollisimman tarkasti yhteistyössä asiakkaan kanssa. Valmennuksessa osallistujat peilaavat neuvottelun kokonaisuutta, tavoitteita ja prosessia omiin taitoihinsa ja toimintatapoihinsa. Neuvotteluvalmennuksia räätälöimme muun muassa seuraavista aihepiireistä:

Asiantuntijan neuvottelutaidot

 • Erilaiset neuvottelutilanteet ja niiden tavoitteet
 • Neuvotteluprosessi A:sta Ö:hön

  Neuvottelutaitojen vinkkinurkka

  1. Pura neuvottelun onnistumisen esteet: rakenna luottamusta, ota hankalat asiat puheeksi ennen varsianista neuvottelua. Sovi kaunat.

  2. Valmistaudu huolella: kasaa porukka koolle, jäsentele ja fasilitoi valmistautumista. Muista mitä, milloin, miten

  3. Älä nolaa: nolattuna meistä kukaan ei ole hyvä neuvottelija. Nolatun neuvottelukumppanin energia ja fokus keskittyy väärään asiaan eli taisteluun/takaisinmaksuun. Siitä koituu sinulle ongelmia

  4. Uskalla ottaa tuumaustauko: jos pöytään tulee uusia asioita agendan ulkopuolelta, ota aikaa, perehdy ja tutki. Jos tunteet kuohahtavat, ota ”vessapaussi”, provosoituneena teet todennäköisesti itsellesi epäedullisia ratkaisuita.

  5. Vedä yhteen ja kokoa: kertaa, mitä on jo sovittu, tarkista, että kaikki ovat ymmärtäneet asian samoin. Keskity ratkaisuihin, älä ongelmiin.

   

 • Taitava neuvottelija rakentaa luottamusta
 • Tavoitteellinen ja systemaattinen valmistautuminen
 • Neuvottelun strategiat ja taktiikat
 • Neuvottelutilanteiden johtaminen
 • Lukkiutuneiden tilanteiden avaaminen

 

Advanced Business Negotiations

 • Build trust and create open interaction
 • Find a common ground and mutual benefits
 • Is your strategy to help or to hurt?

The key behaviours of a successful negotiator

 • Testing understanding and summarising
 • Explaining before disagreeing
 • Closing techniques
 • Dealing with conflict and confrontation

The ABC for preparing

 • Clarify your bottom line and most favourable position
 • Think about your bargaining zone
 • Prepare for Plan B
 • Consider your partner’s vantage points
 • Plan your strategy, choose your tactics

Lead and Facilitate Decision-making

 • Look at the big picture
 • Don’t get stuck in details
 • Be ready to close the subject at right time
 • Communicate next steps

Myynti- ja asiakasneuvottelut

 • Onnistuneen myyntikeskustelun kulmakivet
 • Taitava myyntityö on parasta asiakaspalvelua
 • Johda myyntikeskustelua oikein
 • Tunnista vaikuttamisen paikat ja uskalla ehdottaa ratkaisua
 • Tunteiden ja asenteiden merkitys onnistuneessa myynnissä
 • Tule pois altavastaajan roolista
 • Eteenpäin pattitilanteesta
 • Päätä keskustelu taitavasti