Palautetaidot

  • Posted on: 20 October 2015
  • By: DrupalAdmin

Palaute on avain onnistumiseen. Palautetaidot ovat tärkeitä niin esimiestyössä kuin työyhteisön jäsenenä olemisessakin

  • Mikä merkitys palautteella on työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen näkökulmasta?
  • Palaute ja puheeksi ottaminen – palautteen pelisäännöt työyhteisössä
  • Kuka voi antaa palautetta ja kenelle?
  • Positiivinen palaute kannustaa, korjaava palaute ohjaa
  • Kriittisen palautteen vastaanottaminen
  • Rakentavan palautteenantokulttuurin rakentaminen työyhteisössä

Muunmuassa näihin teemoihin pureudumme palautevalmennuksissa.