Palvelukulttuurin kehittäminen

  • Posted on: 20 October 2015
  • By: DrupalAdmin

Uuden asiakkaan hankkiminen on 25 kertaa kalliimpaa kuin vanhan asiakkaan pitäminen. Avain uskolliseen asiakassuhteeseen on onnistunut palvelukulttuuri.

Asiakaskokemuksesta palvelukulttuuriin

  • Työntekijäkokemuksesta – asiakaskokemukseen
  • Palvelukulttuurin tilkkutäkki – enemmän kuin osiensa summa
  • Palvelukulttuuri syntyy työyhteisön sisällä

Palvelukulttuurin kehittäminen – tunnista palvelulähettiläät

  • Vastuullinen viestintä ja tiedon jakaminen

Palvelutiimin johtaminen: perehdyttäminen, kehittäminen ja motivaatio

  • Palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito
  • Uskomusten ja asenteiden vaikutukset asiakaspalvelutyössä
  • Ongelmatilanteiden hallitseminen
  • Muutosvastarinnan haltuunotto

Asiakkaan kohtaaminen on palvelun onnistumisen kulmakivi

Onnistunut reklamaatiotilanne vahvistaa positiivista asiakaskokemusta

Väliotsikko: 
Asiakas pidetään palvelulla