Parempia kehityskeskusteluita

 • Posted on: 20 October 2015
 • By: DrupalAdmin

Kehityskeskustelun vinkkinurkka:

 • panosta kuukausittain lyhyisiin esimies-alaiskohtaamisiin
 • valmistaudu ja kehota myös keskustelijaa valmistautumaan
 • keskustele tiimin kanssa siitä, miksi kehityskeskusteluita käydään
 • käytä lomaketta luovasti – se on muistilista, ei keskustelurunko
 • kuuntele ja kysele: 70/30 –sääntö – esimies puhuu vain 30 %  ajasta

Kehityskeskusteluun väljä käsikirjoitus

Kevät on kehityskeskusteluiden aikaa. Selvitimme, millaisia haasteita kehityskeskusteluihin liittyy ja löysimme valmennuksissa ratkaisuita ongelmiin. Kehityskeskusteluita pidettiin pahimmillaan jäykkinä ja epäluonnollisina vuorovaikutustilanteina, jossa molemmille osapuolille tulee kiusallinen olo. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Avoimen ja luontevan ilmapiirin rakentaminen on usein kiinni pienistä asioista, kuten esimerkiksi keskustelupaikan valinnasta tai lomakkeen käyttötavasta. Jos lomaketta noudatetaan orjallisesti, ikään kuin haastattelurunkona, on luontevan keskustelun mahdollisuus menetetty. Toimiva keskustelurunko on riittävän väljä. Siinä on avoimia kysymyksiä, jotka ohjaavat keskustelijaa puhtimaan ja kyseenalaistamaan. Jokaiselta ei tarvitse kysyä samoja asioita samoin sanoin.  Väljä runko antaa liikkumavaraa molemmin puolin.

Millainen on toimiva kehityskeskustelu? Miksi keskusteluiden anti jää niin usein laimeaksi? Näihin ja muihin kehityskeskustelua koskeviin kysymyksiin löydämme vastuksia kehityskeskusteluvalmennuksessa, jonka teemoja ovat mm.

 • Kehityskeskustelun pelisäännöt
 • miksi kehityskeskusteluita – oikeus vai velvollisuus?
 • arviointia, palautetta vai keskustelua
 • kenen ehdoilla keskustelua käydään?
 • Kehityskeskustelun vaiheet ja keskustelurunko
 • kuinka valmistaudun kehityskeskusteluun?
 • lomake valmistautumisen apuna
 • kehityskeskustelun etenemisen vaiheet
 • yritystasolta tiimitason kautta yksilöön
 • suoritusarviointi, tavoitteet ja kehittyminen
 • dokumentointi – kuka kirjaa, mitä kirjataan, minne tieto tallennetaan        
 • Viestintä kehityskeskusteluissa
 • tavoitteena avoin vuorovaikutus
 • luottamus ja luotettavuus avoimuuden ehtoina
 • kuinka kohtaan ristiriitatilanteet ja kritiikin?
 • kuinka kuuntelemista voi kehittää?
 • mitä on jämäkkyys?
 • tiedosta kehonkielen voima!