Pro-Stories Oy

Pro-Stories Oy (Y-tunnus 2298585-9) on asiakkaidensa kumppanina luomassa menestystarinoita ja onnistumisen kokemuksia. Aihealueitamme ovat viestinnän ja markkinoinnin konsultointi ja valmennus. Kouluttajaverkostossamme on kokeneita ammattilaisia, joiden johdolla toteutamme kehittämisprojekteja, valmennuskokonaisuuksia sekä konsultoimme asiakkaitamme ajankohtaisissa haasteissa.

Tapa toimia

Räätälöityä valmennusta ja konsultointia

Kaikki palvelumme räätälöidään asiakkaan ja ryhmän tarpeiden ja tavoitteiden mukaisiksi. Räätälöintiprosessi kestää koko yhteistyön ajan, mikä mahdollistaa toimintatapojen muokkaamisen vielä valmennuksen tai konsultoinnin kuluessa.

Taustatyö

Ennen valmennuksen tai konsultoinnin aloittamista selvitämme valmennustarpeen, nykytilan sekä organisaation toiminnan strategiset tavoitteet. Tämän lisäksi jokainen valmennukseen tai konsultointiprosessiin osallistuva henkilö vastaa henkilökohtaiseen ennakkokyselyyn, joka lähetetään sähköpostitse.

Menetelmät ja toiminnallisuus

Valmennustemme lähtökohtana ovat kokemuksellinen oppiminen ja tutkiva työote. Yhdessä tekemällä varmistamme, että parhaat käytännöt ja kokemukset tulevat osaksi organisaation yhteistä tietopääomaa ja toimintatapaa.

Workshopit, simulaatiot, harjoitukset, fasilitointi, ryhmätyöt ja oppimistehtävät varmistavat käytännönläheisen työskentelyotteen, jolla varmistamme, että opittu tieto saadaan siirtymään arkeen ja yhteisiin toimintatapoihin.

Valmennustemme taustalla on vahva teoreettinen tausta. Siksi myös tietoiskut, lyhyet luentojaksot ja kirjallinen taustamateriaali kuuluvat valmennuksiimme. Oppimista täydennetään yksilösparrauksella, prosessikonsultoinnilla sekä sopimalla yhteisitä tarkistuspisteistä.

Mittaaminen ja tulosten varmistamien

Tulosten saavuttamista tarkastellaan yhdessä valittujen mittareiden avulla, jotka nousevat organisaation toimintasuunnitelmasta tai liiketoimintastrategiasta. Keräämme myös jokaisen valmennuksen jälkeen palautteen osallistujilta.