Uutiset

Johda muutoskykyä

Selvitimme kolmessa eri asiantuntijaorganisaatiossa henkilöstön odotuksia muutostilanteiden viestinnälle. Yhteensä kyselyymme vastasi yli 100 henkilöä. Yli 60 % vastaajista koki, että muutostilanteiden viestinnässä olisi parantamisen varaa. Suurimmaksi haasteeksi koettiin viestinnän ajoitus ja yksisuuntaisuus. Kyselyymme osallistuneet yritykset eivät ole pörssiyrityksiä, näin ollen muutoksista tiedottaminen ja muutosdialogin suunnittelu oli yritysten oman harkinnan varassa.