Asiakaspalautteita

Näin asiakkaamme kommentoivat valmennuksiamme:​

” Erittäin hyvä kokonaisuus. Hyvä, että tehtiin myös harjoituksia. Niistä oppii eniten.”​

” Valmennuksessa tuli erittäin paljon hyödyllisiä työkaluja omaan työhöni ja yritän näitä käyttää parhaani mukaan työssäni.”​

”Koulutus oli hyvä ja asiasisällöllisesti hyvin jaettu ja aikataulutettu. Tästä on hyvä jatkaa! ”​

”Tällä valmennuksella on todella vaikutusta omaan työhöni – sain välineitä, joiden avulla voin muuttaa oma toimintaani”​

”Erittäin positiivista oli valmentajan aktivoiva ote.”​

”Valmentajalla oli kyky sopeuttaa koulutus osallistujien mukaan sekä olla vuorovaikutuksessa osallistujien kanssa.”​

”Erityisen tyytyväinen olen siitä, että kouluttaja reflektoi osallistujien sanomaa, kyseenalaistaa ja haastaa pohtimaan.”​

”Kouluttaja kykeni muuntamaan päivän etenemistä, se kertoo asiantuntemuksesta ja perehtyneisyydestä.”​

”Saimme konkreettisia työvälineitä muutosten läpivientiin, nyt on selkeämpi linja ja helpompaa mennä eteenpäin”​

 

Ota yhteyttä ja pyydä asiakasreferenssejä