Näin valmennamme

Tapa toimia​

Räätälöityä valmennusta ja konsultointia​

Kaikki palvelumme räätälöidään asiakkaan ja ryhmän tarpeiden ja tavoitteiden mukaisiksi. Räätälöintiprosessi kestää koko yhteistyön ajan, mikä mahdollistaa toimintatapojen muokkaamisen vielä valmennuksen tai konsultoinnin kuluessa.​

Taustatyö​

Ennen valmennuksen tai konsultoinnin aloittamista selvitämme valmennustarpeen, nykytilan sekä organisaation toiminnan strategiset tavoitteet. Tämän lisäksi jokainen valmennukseen tai konsultointiprosessiin osallistuva henkilö vastaa henkilökohtaiseen ennakkokyselyyn, joka lähetetään sähköpostitse.​

Menetelmät ja toiminnallisuus​

Valmennustemme lähtökohtana ovat kokemuksellinen oppiminen ja tutkiva työote. Yhdessä tekemällä varmistamme, että parhaat käytännöt ja kokemukset tulevat osaksi organisaation yhteistä tietopääomaa ja toimintatapaa.​

Workshopit, simulaatiot, harjoitukset, fasilitointi, ryhmätyöt ja oppimistehtävät varmistavat käytännönläheisen työskentelyotteen, jolla varmistamme, että opittu tieto saadaan siirtymään arkeen ja yhteisiin toimintatapoihin.​

Valmennustemme taustalla on vahva teoreettinen tausta. Siksi myös tietoiskut, lyhyet luentojaksot ja kirjallinen taustamateriaali kuuluvat valmennuksiimme. Oppimista täydennetään yksilösparrauksella, prosessikonsultoinnilla sekä sopimalla yhteisitä tarkistuspisteistä.​

Mittaaminen ja tulosten varmistamien​

Tulosten saavuttamista tarkastellaan yhdessä valittujen mittareiden avulla, jotka nousevat organisaation toimintasuunnitelmasta tai liiketoimintastrategiasta. Keräämme myös jokaisen valmennuksen jälkeen palautteen osallistujilta.